Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031” prowadzone były w terminie 22.06.2023 r. – 27.07.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 7034/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”.

W dokumencie „Zestawienie uwag”, zawarto szczegółowe odniesienie do uwag i propozycji zmian, zgłoszonych przez podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych do projektu „ Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”.


Projekt „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”, po naniesieniu przyjętych uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, zostanie
przedłożony Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-24 12:16przez:
Opublikowano:2023-08-24 07:54przez: Anna Mokrzecka-Bogucka
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Odwiedziny:538

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.