Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej (DSIS) jest dokumentem strategicznym Województwa Dolnośląskiego obejmującym kluczowe zagadnienia z obszaru polityki społecznej, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii jak pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, wsparcie i aktywizacja osób na rynku pracy, wsparcie i aktywizacja osób starszych, edukacja, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne, wsparcie aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego.

DSIS na lata 2021-2030, stanowiąc integralną część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, jest jej dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, precyzującym i uszczegółowiającym działania Samorządu Województwa podejmowane w obszarze polityki społecznej. Ze względu na zakres merytoryczny ma wymiar horyzontalny, obejmuje bowiem swoim zakresem różne obszary aktywności i integracji społecznej. Opracowany dokument jest nawiązaniem i kontynuacją kierunków działań strategicznych zawartych w dokumencie strategicznym „Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020” przyjętego Uchwałą nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Celem głównym DSIS na lata 2021-2030 jest DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA DOLNOŚLĄZAKOM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA OPARTEJ NA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, LEPSZYM DOPASOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ TWORZENIU WARUNKÓW DO HARMONIJNEGO ROZWOJU W ŻYCIU INDYWIDUALNYM I SPOŁECZNYM. Cel główny realizowany będzie przy pomocy 12 Celów Strategicznych.

Cele DSIS na lata 2021-2030 realizowane będą poprzez szereg programów wojewódzkich, projektów oraz zadań strategicznych, które przyczyniają się do rozwoju społecznego województwa, pogłębiania wewnętrznej spójności i integracji regionu oraz zapewniania wysokiej jakości życia jego mieszkańców.

Dokument „Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030” został poddany szerokim konsultacjom społecznym (samorządy lokalne, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje administracji rządowej, mieszkańcy województwa dolnośląskiego), a propozycje złożone w trakcie procesu konsultacji wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-02 09:01przez:
Opublikowano:2023-03-02 09:01przez: Patryk Jasiński
Zmodyfikowano:2023-03-02 09:00przez: Patryk Jasiński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Odwiedziny:2642

Rejestr zmian

  • [2023-03-02 09:00:10]Patryk JasińskiStworzenie zakładki